CBD Olja

CBD Olja Fullspektrum 5%

CBD Olja Fullspektrum 15%

CBD Olja 5%

CBD Olja 25%

CBD Olja 2%

CBD Olja 22%

CBD Olja

Det blir allt populärare med produkter och ämnen som hjälper kroppen att självläka. Även om vi fortfarande förlitar oss på traditionell medicin där man i mångt och mycket fokuserar på att lindra symtom, och inte alltid på att lösa det som orsakar dem, så finns det ett stort intresse för så kallad alternativ medicin. Nu kan vi inte kalla CBD olja för ett läkemedel, men det finns tillräckligt med kunskap och erfarenhet omkring oljan för att den ska kunna ses som ett bra alternativ och en hjälp vid väldigt många åkommor och hälsoproblem.
Man kan behandla allt från sömnproblem till allvarligare sjukdomar med CBD olja, och det här är en produkt som är väl värd att prova då konventionell medicin inte fungerar eller inte är tillräcklig samt då man lider av biverkningar från mediciner. Det finns till och med de som hävdar att man inte behöver vanliga läkemedel då man använder sig av oljan, men det är viktigt att förstå att detta inte rör sig om ett mirakelmedel som botar allt i alla lägen

Vad är CBD olja?

CBD står för Cannabidiol (C21H30O2) och är en cannabinoid som man finner i cannabis. Det här betyder dock inte att CBD oljan är en drog. Man kan alltså inte använda oljan för att få de psykiska effekter som THC ger. THC är samma sak som delta-9 tetrahydrocannabinol. Det här är den aktiva komponent som påverkar psyket i drogen cannabis. Men när man använder sig av oljan så får man inte mer än 0.1-0.2 % av denna komponent så det är inget som kommer att påverka vare sig sinne eller kropp.
Vi kan alltså konstatera att CBD oljan inte är en drog! Men den har visat sig påverka kroppen på ett helt fantastiskt sätt som kan likställas med kraftfulla mediciner och fysisk terapi. Återigen, vi kan inte kalla oljan för ett läkemedel då den inte klassas som det i Sverige. Men ta som exempel att man kan förebygga epileptiska anfall med den och det blir tydligt att det rör sig om en produkt att ta på allvar då det handlar om hälsa och välmående.
Oljan utvinns från industrihampan som odlas på flera håll i världen. Det odlas även hampa i Sverige, och det är av intresse att se på hur produktionen av oljan ser ut eftersom saker som besprutning och utvinning av CBD kan komma att påverka den kvalitet som man får på slutprodukten. Nu ska det dock påpekas att det här är en planta som klarar sig väldigt bra mot skadeinsekter och sjukdomar. Man behöver mycket sällan använda sig av besprutning eller konstgödning då man odlar den.

Vad händer då man använder CBD?

CBD är en naturprodukt som i likhet med gojibär, blåbär, honung och andra helt naturliga växter och ämnen kan påverka din kropp och ditt sinne på ett mycket positivt sätt genom att bidra till naturlig självläkning. I kroppen finns det som kallas för det endocannabinioda systemet. Det är naturligt med endocannabinoider i kroppen. Dessa produceras utan att vi använder oss av cannabis eller andra produkter från hampan. I hjärnan och nervsystemet så finns CB1 och CB2 som är receptorer som kommer att ta upp cannabinoider men inte CBD! CBD oljan kommer istället att öka på kroppens egen produktion av endocannabinoider som kommer att bindas till receptorerna.
Man kan säga att oljan verkar på så vis att den stimulerar vårt endocannabinoida system vilket i sin tur kan ha läkande effekt på en mängd olika hälsoproblem. Effekten kan också vara smärtstillande vilket gör CBD oljan till en fantastisk produkt för så många olika hälsoproblem. Orsaken till att ett intag av CBD kan leda till bättre hälsa är att det endocannabinoida systemet påverkar både immunsystem och nervsystem så att de fungerar bättre. Man brukar tala om att cannabidiol (CBD) är en indirekt antagonist at receptorernas agonister, vilket i praktiken betyder det som vi just har beskrivit, det vill säga att kroppens egen produktion och upptag av cannabinoider stimuleras.
Resultaten är minst sagt imponerande och fascinerande. CBD kan till exempel fungera som agonist för kroppens serotoninreceptor 5-HT1A och därmed så kan det vara så att man kan dämpa ångest, depression och nervositet med oljan.

Så utvinner man oljan

C02 metoden

Det här är en mycket populär metod vad gäller smak och kvalitet. Den går ut på att man pressar C02 genom hampaplantan med högt tryck och vid låg temperatur. Det gör att oljan inte påverkas i onödan av värme och att man får ett mycket rent extrakt utan klorofyll och andra växtrester. Det enda som kan ses som ett minus med C02 metoden är att den är dyr.

Etanol metoden

Man kan också använda sig av etanol som är en alkohol för att utvinna oljan. Här kommer man att utsätta hampan för etanol och metoden kan ses som effektiv. Tyvärr så är det så att man med etanolen också förstör några av oljans nyttiga egenskaper. Då får man inte samma kraftfulla produkt. Med tanke på detta så kan det vara klokt att välja en olja som inte tillverkas på detta sätt.

Oljemetoden

En metod som blir alltmer populär är den som har kommit att kallas för oljemetoden. Här använder man vanligtvis olivolja i en process som gör att man på ett naturligt sätt kan utvinna CBD oljan från hampan. Det är en säker tillverkningsmetod som leder till en olja som behåller näringsämnen och som inte kommer med biprodukter som klorofyll. Dessutom så kan den här utvinningsmetoden anses vara mycket säker. När man extraherar med olja så kan oljan max innehålla 4 % CBD, men det är mer än tillräckligt för att ge den önskade effekten.
Det sätt man utvinner på får betydelse för oljans kvalitet så det är något man ska betänka då man väljer en produkt. Här talar vi ju om en olja som man använder för att må bättre och förebygga hälsoproblem. Då kan det faktiskt vara det väl värt att satsa på en lite dyrare produkt som ger de egenskaper som man behöver för bästa effekt. Man kan säga att oljan som kommer från koncentrat har högre CBD-halt men då är det också så att man förlorar viktiga ämnen från hampaplantan. Med lägre CBD-halt så får man för det mesta en bättre olja, intakt med fler av de nyttiga ämnena som man kan få från denna planta.
Viktigt att veta är att man får olika typer av CBD olja från hampaplantan och marijuanaplantan. Den sistnämnda har höga halter av THC och då kommer oljan också att innehålla detta ämne och inte bara CBD vilket är olagligt både i Sverige och internationellt.

 

Hur använder man oljan?

Oljan som tillverkas av hampan ska intas oralt. Det kan räcka med några droppar per dag men det finns också personer som kan behöva mer. Normalt sett så använder man olja som har cirka 2 % CBD och det räcker bra och väl. Det finns ingen anledning till att överdriva. Med för starka droppar där det finns mer än 2 % CBD i oljan så kan effekten bli stark och då kan man uppleva att det blir för mycket.
Ett råd är att börja med några få droppar per dag och se hur detta påverkar kroppen. En del blir trötta, en del känner mer energi på en gång, och det finns andra mildare symptom som man kan uppleva även då man tar en mycket liten dos. Känner man ingen skillnad så ökar man på, dag för dag, tills man får effekten som man är ute efter.
Man ska bara använda CBD olja som är godkänd i Sverige och se till att man är väl medveten om vad den innehåller. Väljer man rätt produkt så kan man se fram emot en snabbare effekt. Men tänk på att det också är viktigt med regelbundenhet. Om du börjar en kur så ska du genomföra den och inte missa dagar eller slarva med doseringen.

Finns det studier som visar att CBD fungerar?

Ja, det finns en hel del studier omkring CBD oljans effekter och tillika väldigt många som kan intyga att de blev bättre av att inta dropparna dagligen. I en studie så såg man att cannabidiol oljan var en säker behandlingsmetod för att dämpa ångest och för att förbättra sömnen hos ett barn med posttraumatiskt stressyndrom. Det finns också försök i USA som har visat att man kan använda oljan som antiepileptika för att förebygga och dämpa epilepsianfall.
Något som kan vara intressant att notera är att man har sett att CBD faktiskt kan innebära färre biverkningar än de preparat som normalt sett används för att lindra depression och ångest. Samtidigt så får man en mycket god effekt, så det är klart att man kan fråga sig om det inte är dags att ge detta naturliga preparat mer uppmärksamhet och se hur det kan göra skillnad för så många människor som lider av mental stress.
Som allosterisk modulator av opioidreceptorer så har det också framkommit att CBD kan ha en smärtstillande effekt och verka lugnande. Och det finns studier som föreslår att Cannabidiol kan stimulera kalciumfrisättning i kroppen och därmed också ha en viss effekt på neurologiska sjukdomar som Parkinsons och Alzheimers.

Ska du byta din medicin mot CBD olja?

Oljan som bara blir populärare och populärare tycks ju vara svaret på så många problem och visst ska man ta chansen att förebygga och stärka kroppens naturliga system. Men kom alltid ihåg att vi reagerar individuellt på naturliga produkter. Det är inte att rekommendera att byta ut en konventionell medicin mot CBD olja. Däremot så kan det vara klokt att rådgöra med läkare för att fastställa att oljan går att använda som komplement utan att störa medicinens inverkan på kroppen. Det finns många fall där användandet av oljan har lett till att man har kunnat reducera medicinintaget mot kronisk smärta eller helt avsluta det. Vi ska också komma ihåg att man genom att inta CBD droppar kan stärka kroppens immunsystem vilket man kan vilja göra utan att vara sjuk som till exempel då influensasäsongen närmar sig.

close